Petrol Ofisi 2009 İlk Çeyrekte 2.9 Milyar Tl Satış Cirosuna Ulaştı


Buradan da takip edebilirsiniz. Devir edilen kuyu bilgileri aada verilmitir. Grevleri Elektrik iletimi ve yk datm ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karllk ilkelerine gre Teekkl bnyesinde gerekletirmek zere, kurulmas ngrlen yeni iletim tesislerinin etd ve planlamasn yapmak, buna bal olarak gerekli tesislerin yatrm programna alnarak yaplmasn salamak; mevcut ve kurulacak tesisleri iletmek, bakm-onarm ve rehabilitasyonunu yapmak ve gerektiinde bu fonksiyonlarn yerine getirmek zere hizmet satn almak, tm iletim tesislerini devralmak, mlkiyetindeki tesislerde tm iletim faaliyetlerini yrtmek, Kurul tarafndan belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma demek ve alaca lisans hkmleri uyarnca faaliyet gstermek, iletim sistemine bal tm kamu ve zel tzel kiiler, Ticaret A.. Biz sermaye artiracagimizi bilmiyorduk diyemezler, yani kisiler icin degil ama Galatasaray Spor Klubu dernegi icin iceriden ogrenenlerin ticareti yani insider trading iddiasi acikca sozkonusudur. Davacnn tm talepleri reddedilmi olup, davac tarafndan devletimize avukatlk cretleri ve harcamalar ile yarglama srecindeki masraflar iin 5.

30 Temmuz 2012 Pazartesi


Fakat kömür istihsali mevzuuna yüksek dikkatinizi bir daha celp etmek isterim. Elde edilen neticeleri arz ediyorum: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 9 Nisan Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Click here to sign up. Help Center Find new research papers in: Telekom Sektöründe Düzenleyici Reformlar The World Bank, , Ürdün Ürdün bölgenin orta gelir grubuna sahip bir ülkesidir.

Yüksek gelir grubu ülkeler petrol üretici ülkelerdir. Singapore Miniesy, Rania S. Nugent ve Tarik M. Hassan Hakimian and Jeffrey B. Arabistan 2,62 2,42 2,35 2,35 2,35 Suriye 3,29 2,48 2,48 2,48 2,48 Tunus 0,97 0,99 0,96 1 1,01 B. Arabistan 18,58 18 17,42 17,58 17,74 Suriye 46,8 46,46 46,12 45,78 45,44 Tunus 34,7 34,3 33,9 33,5 33,1 B. Arabistan 44,75 44,83 44,94 45,06 45,19 Suriye 49,51 49,52 49,53 49,53 49,53 Tunus 49,66 49,67 49,69 49,7 49,71 B.

Arabistan 3,45 3,33 3,22 3,12 Suriye 3,46 3,39 3,32 3,25 Tunus 2,04 2,03 2,03 2,06 B. Arabistan 24,93 24,38 23,87 23,42 Sudan 33,01 32,43 31,86 31,29 Suriye 29,06 28,77 28,41 27,98 Tunus 17,10 17,10 17,4 17,7 B.

Arabistan 2,23 2,15 2,08 2,04 Sudan 3,72 3,69 3,66 3,64 Suriye 3,47 3,44 3,41 3,38 Tunus 5,9 5,6 5,5 5,8 B. Arabistan 72,43 72,66 72,89 73,12 Suriye 73,62 73,83 74,03 74,23 Tunus 73,50 73,90 74,20 74,30 B. Arabistan 54,8 54,8 54,8 54,6 Sudan 52,3 52,3 52,3 52,4 Suriye 49,6 49,9 50,3 50,6 Tunus 47,7 47,9 48 48,1 B. Arabistan 80 79,9 80,1 80 Sudan 72,2 71,4 71,7 71,5 Suriye 78,6 78,8 78,3 78,1 Tunus 69,6 69,5 69,8 69,9 B.

Arabistan 19,8 20,2 20,5 20,8 Sudan 30,10 30,3 30,5 30,9 Suriye 20 20,3 20,7 21 Tunus 24,8 25,10 25,3 25,5 B. Arabistan 25,1 24,3 24,8 Sudan 24,4 23,5 23,7 23,4 Suriye 33,2 33,3 32,7 32,3 Tunus 22,8 22,7 22,5 22,3 B. Arabistan 6,3 5,6 Tunus 14,2 B. World Bank, Unemployment Data, http: Arabistan 11 21 Silatech, The Silatech Index: Hükümet ve kurumlardaki bozulmalara www.

The Making of a New Economic Order? Racing to the Bottom? E 97,8 II. Arabistan dünyadaki en fazla ham petrol rezervine sahip ülkedir.

Umman Hidrokarbon sektörü devlet hakimiyetindedir. MGS yeni ilaveler ile toplamda 1. Ülke ekonomisinde daha etkili olan petrol sanayisidir4. E 4, ,8 -0,7 1,1 48,5 50,4 ,7 ,5 30,2 Fas 31, ,6 5 19,2 31,3 49,4 14,75 31,22 ,47 Kuveyt 2, ,1 -1,7 3 48,2 51,5 50,25 17,09 33,16 Irak 30, ,1 4,2 9,6 62,8 27,6 40,86 55,4 ,54 Suriye 21, 4 17,7 26,5 55,29 11,76 13,34 -1,58 Katar 1, 99,59 9,5 0,1 68,4 31,5 37,24 20,89 16,35 Tunus 10, 86,35 3,1 11 35,3 53,7 14,47 19,03 -4,56 Libya 6, 85,04 2,1 2,9 71,2 25,9 34,24 22,11 12,13 Umman 2, 72,88 2 1,4 48,6 49,9 27,65 18,46 9,19 Yemen 23, 58,4 3,8 9,7 39,1 51,2 5,8 7,5 -1,7 Lübnan 4, 53,98 8 5,4 16,7 77,9 3,5 16,41 ,91 Ürdün 6, 32,41 2,8 3,5 29,9 66,5 6,6 12,09 -5,49 Bahreyn 0, 28,31 3,1 0,5 56,6 42,9 12,65 10,95 1,7 Kaynak: Bu da ekonomik gücün www.

E, Katar, Kuveyt, S. Arabistan ve Umman gibi körfez ülkeleridir. Energy Information Administration, tonto. Hassan Hakimian ve Jeffrey B. Global Agenda Coucil, , p. Arabistan ,3 ,1 ,9 ,7 ,4 ,9 ,5 ,7 ,6 ,9 ,4 ,1 1. World Health Organization, , s. Economics of Health Care Financing.

The Economics of Health and Health Care 6 b. Health, Economics and Financing 4 b. Global Agenda Coucil, G. Summit on the Global Agenda. The Economics of Health and Medical Care. Jones and Bartlett Publichers. Public Finance Internatioanal Seventh Edition ed. Introduction to Health Economics.

Bununla birlikte bölge www. An Introduction to Financial Markets and Institutions. Suudi Arabistan Ülke Bülteni. Dünya Süper Veb Ofset. Money and Capital Markets International Edition b. Finance and Accounting For Nonfinancial Managers.

Hisse senedi, tahvil Düzenleyici ve denetleyici otorite: Ministry of Finance Takas kurumu: Elektrik datm tesislerinin zelletirilmesine ilikin ihale ilemleri ylnda tamamlanm olup, 21 datm blgesinden 12 datm blgesinin zel sektre devir ilemi yaplmtr.

Bu Ynetmelik, elektrik piyasasnda; yalnzca kendi ihtiyalarn karlamak amacyla kojenerasyon tesisi kuran gerek ve tzel kiilerden lisans alma ve irket kurma ykmllnden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal kurulu gc azami be yz kilovatlk retim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerek ve tzel kiilerden lisans alma ve irket kurma ykmllnden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal kurulu gc azami be yz kilovatlk retim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tzel kiilerin ihtiyalarnn zerinde rettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslar kapsar.

Bu Ynetmeliin amac, Bu Kanun ile yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi retiminde fiyat destek mekanizmas ylna kadar uzatlm olup, ayrca yenilenebilir kaynaklardan elektrik retiminde yerli ekipman kullanmnda ilave tevikler yer almaktadr. Kanun ile ayrca yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik retecek santrallarn kurulumunda kullanlan ekipmanlarn yurt iinde imal edilmesini tevik etmek amacyla elektrik bedeline ilaveten ek demeler ngrlmtr. Halihazrda yl sonu olan ve Bakanlar Kurulu Karar ile yl sonu olarak deitirilen santrallarn Kanun kapsamnda saylmalar iin dikkate alnmas gereken son tarih bu deiiklik ile Buna gre 18 Mays tarihinden 31 Aralk tarihine kadar iletmeye girmi ya da girecek yenilenebilir enerji santrallar iin Kanun ekinde yer alan fiyatlar 10 yl sreyle uygulanacaktr.

Ayn zamanda, Sinop ilinde kurulmas planlanan dier santral ile ilgili olarak Gney Kore, in, Kanada ve Japonya ile grmeler devam etmektedir. Bu balamda, sosyal ve ekonomik gelime hedeflerini etkilemeden enerji tketimini azaltacak tedbirler uygulanmakta; elektrik enerjisi retim tesisleri ile iletim ve datm ebekelerinde enerji verimliliinin artrlmasna, yksek verimli kojenerasyon uygulamalarnn yaygnlatrlmasna ilikin almalar yrtlmektedir.

Bu erevede, enerji retiminde verimlilii arttrmak amacyla uzun yllardr iletilen kamuya ait termik ve hidrolik santrallarmza ait verim deerleri hesaplanm ve yeni teknolojiler kullanlarak verimi ykseltmek ve retim kapasitesini artrmak iin rehabilitasyon almalar balatlmtr.

Kanunun yrrle girmesi ile son 3 yllk enerji tketimleri esas alnmak suretiyle yllk toplam enerji tketimi 1. Yllk toplam enerji tketimi 1. Toplam inaat alan en az yirmi bin metrekare veya yllk enerji tketimi TEP ve zerinde olan ticari binalarn ve hizmet binalar ile toplam inaat alan en az on bin metrekare veya yllk enerji tketimi TEP ve zerinde olan kamu kesimi binalar iin de enerji yneticisi grevlendirme ykmll getirilmektedir. Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren yaplan, belediyeler ve mcavir alan dnda kalan,1.

Bu belge bina satn alnrken, el deitirirken ve kiralanrken sahibi tarafndan gsterilecektir. Kanunun yrrle girdii tarihte mevcut olan veya yap izni alnm olan binalar iin enerji kimlik belgesi dzenlenmesi ykmll 10 yl sonra balamaktadr. Enerji Kimlik Belgesi dzenleme tarihinden itibaren 10 yl boyunca geerli olacaktr. Mevcut binalarn ise "Enerji Kimlik Belgesi" almas iin 'ye kadar sre tannmtr. Enerji verimlilii konusunda rencilerinin bilinlendirilmesi amacyla seminerler dzenlenmekte, renci ve retmenlere ynelik eitli dkmanlar salanmaktadr.

Ayrca kamu kurum ve kurulularna hizmet ii eitim programlar kapsamnda enerji verimlilii konulu seminerler verilmektedir. Enerji Verimlilii Koordinasyon Kurulu ve TRT ibirlii ile enerji verimlilii konusunda halkmz bilinlendirmek ve lkemizde yrtlen enerji tasarrufu almalarnn etkinliini artrmak amacyla TRT kanallarnda dnml olarak yaynlanmak zere enerji verimlilii ile ilgili spot filmler hazrlanmtr. Binalarda ve ulatrmada enerji verimliliine ynelik eitli, bror ve kitapklar hazrlanarak, kamu kurumlarna, niversitelere, belediyelere, valiliklere, enerji verimlilii ile ilgili etkinliklerde katlmclara datlmaktadr.

Bu santrallarn 4 adedi doal gaz santral toplam MW , 2 adedi rzgar santral toplam Temyiz sreci de irket lehine sonulanm olup, Bakanlmzca karar dzeltme talebinde bulunulmutur. Dantay dari Dava Daireleri Kurulu tarafndan33verilen red karar sonucu irket ve ilgili kurulular grmelere balanm ve devir komisyonu kurularak devir ilemlerine balanmtr. YD modeli ile iletilmekte olan hidroelektrik santrallarn kuraklktan kaynaklanan eksik retim bedelleri denmitir.

Hakem Heyetinin sz konusu kararyla, davac tarafndan davalya davalnn yasal cretler ve harcamalar iin Davacnn tm talepleri reddedilmi olup, davac tarafndan devletimize avukatlk cretleri ve harcamalar ile yarglama srecindeki masraflar iin 5. Davacnn tm talepleri reddedilmi olup, davac tarafndan devletimize, hukuki masraf ve harcamalar iin 3. Devletimizce Paris st Derece Mahkemesinden icra emri talep edilmesi hususunda Makam Onay alnm, sre devam etmektedir. Taraflarca Post Hearing duruma sonras dilekeler hazrlanarak Mahkemeye sunulmu, Hakem Heyeti'nin nihai karar beklenmektedir.

Davac tarafndan davalya, davalnn yapm olduu avukatlk cretleri ve harcamalarnn denmesine hkmedilmitir. Mahkeme tarafndan irketin yapm olduu masraflara ilikin olarak irkete 13 Milyon Dolar denmesine hkmedilmitir.

Dilek Groluk HES projesinde irketin Devletin hkm ve tasarrufu altndaki madenlerde, ruhsatlarn verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri Bakanlmz ana hizmet birimlerinden olan Maden leri Genel Mdrl tarafndan yrtlmektedir. Tetkik konusuna gre denetim ayrntlar aada verilmektedir. Grup 16 26 10 n Arama Dnemi n letme Toplam 4 69 5 4 28 2 5 16 1 32 2 5 15 7 9 2 7 15 9 14 1 2 1 1 48 1 6 1 10 17 1 9 32 78 32 78 3 3 10 62 9 80 5 1 54 2 9 91 1 42 2 80 15 64 11 9 14 1 Genel Arama dnemi Ruhsat n Arama Dnemi Temdit Terk Edildi n Arama Dnemi n letmeAramaletme 4 69 2 84 1 1AramaletmeToplamAramaletmeToplamAramaletmeToplam40II-A Grup II-B Grup III.

Grup Maden Mermer V. Bu kanunun ama ve kapsam; ierik salayc, yer salayc, eriim salayc ve toplu kullanm salayclarn ykmllk ve sorumluluklar ile internet ortamnda ilenen belirli sularla ierik, yer ve eriim salayclar zerinden mcadeleye ilikin esas ve usulleri dzenlemektir. E-Devlet kapsamnda bugne kadar verilen; Dosya- evrak hareketlerinin izlenmesi, Ruhsat-Mracaat durumu sorgulama, halelik sahalarn koordinatl ve izimli sorgulanmas, Teknik Nezareti sorgulama, Sat Bilgi Formu hazrlama, mracaat sonular ve ruhsat yrrlk tarihleri sorgulama hizmetleri ihtiyalar dorultusunda gelitirilerek devam etmektedir.

Bilgisayar alt yapsnn glendirilmesi, veri gvenliinin ve i srekliliinin salanmas, MGEMde bulunan verilerin baka bir ortamda TRKSAT Glba Tesisleri birebir yedeklenmesi, merkezde oluabilecek bir skntda FKM Felaket45Kurtarma Merkezi den hizmete devam edilebilmesi amac ile yaplan ihale sonucunda alnan donanmlarn kurulumu balamtr. Ynetici Raporu ad ile yaplan raporlama yazlm hizmet alm ile yneticilere ynelik hzl ve detayl rapor alnmas salanmtr.

Ruhsat dosyalar zerinden yaplan ruhsat sreleri, yllk harlarn takibi, faaliyet raporlar, devlet hakk demeleri, uygulanan cezai ilemler, yaptrmlar ve dier yasal ilemler ok ksa bir sre ierisinde yaplmaktadr.

Genel Mdrlk hizmetleri; bu hizmetleri kullanmak isteyen bireylere ve vatandalara, eitli kurum ve kurululara, bilgi teknolojileri zerinden kolayca ulatrabilmekte ve amalara ynelik olarak her an dinamik, gncel ve gelien koullara uygun olarak veriler zerinde yeni analizler yapma imkan salanmaktadr. Yaplan ruhsat mracaatlarnn sonular ayn gn web sitesinde yaynlanmakta, mracaat numaras ve vergi kimlik numaras girilerek renilebilmektedir. Evrak, dileke ve dosyalarn, Kurum iindeki hareketi web sitesinden takip edilebilmektedir.

Bu dnem iinde toplam 22 adet iletme ruhsatnamesi ve 4 adet jeolojik istikaf msaadesi verilmi, mddeti sona eren, terk edilen veya fesih edilen arama ruhsatnamesi ile ilgili ilemler tamamlanmtr. Mevcut sahalarda yaplan jeolojik ve jeofizik ettlerle alan petrol kuyularndan elde edilen dokmanlar herkesin istifade edebilecei PGM Arivine intikal ettirilmitir. PGM, ayn yllar arasnda biri Samsun-Ceyhan arasnda ham petrol, dieri ran-Almanya arasnda transit doalgaz tama olmak zere 2 adet izin belgesi vermi, biri ham petrol tama belgesinin irketler arasnda devri, dieri transit doalgaz tama izni gzergahnda yaplan deiiklikler olmak zere 2 adet belgede devir ilemi yaplm ve adet arama ve iletme ruhsatnamesinin de devir ilemini tamamlamtr.

PGM, verilen ruhsatnameler ve belgeler ile ilgili olarak Kanunun kendisine verdii yetki ve mevcut imkanlar dahilinde irketlerin yapm olduu arama, retim ilemlerinin denetimini salamtr. Petrol Kanununun uncu maddesi gerei, petrol hakk sahibi irketler iin lzumlu grlen yabanc uyruklu personelin Trkiye de istihdam ile ilgili ilemler PGM tarafndan yrtlm, irketlerin petrol aramalarnda yararlandklar 10 adet harita ve hava fotoraflar,11 adet DVD ortamnda adet raster ve ykseklik paftalar Harita Genel Komutanlndan temin edilerek irketlere intikal ettirilmitir.

Ayn dnemde yabanc irketlerin PGM, yllar arasnda petrol irketleri tarafndan gmrk vergi ve resimlerinden muaf olarak ithali talep edilen toplam 6. Yatrmlarda salanan art, yllarnda yaklak 1. Deniz etd km 2 2: Havadan manyetik veri toplama almas olup deeri kmdir.

Bakanlar Kurulu tarafndan Akaryakt retimi esnasnda kullanlan ara rnler de dikkate alnmtr. Solvent ve madeni ya tketimi dahil edilmemitir. Tpran yurt ii ham petrol reticilerinden temin ettii madde miktarn gsterir. Baraj ve HES Mhendislik almalar a Ett Proje Hizmetleri Ett-proje hizmetleri kapsamnda lkemiz akarsular zerinde tasarlanan baraj ve hidroelektrik santral projelerinin mhendislik hizmetleri almalar yrtlmektedir.

Byk kapasiteli HES projelerinin yan sra akarsularmzn bugne kadar incelenmemi ksmlarnn aratrlarak enerji retimi bakmndan deerlendirilmesine ynelik olarak lkemizin ekonomik HES potansiyelinin daha da artrlmas maksadyla kk akarsular zerinde de ilave HES potansiyel belirleme almalar yrtlmektedir b Teknik Danmanlk Hizmetleri sayl Kanun kapsamnda retilen baraj ve hidroelektrik santral projelerine ilikin n bavuru ve fizibilite raporlar incelenerek bu projelerin Genel Mdrlk tarafndan retilen projeler ile akp akmadnn kontrol ile teknik kontrolleri yaplmaktadr.

Bugne kadar Devlet Su leri Genel Mdrlnce gnderilen adet n bavuru ve HESe ait fizibilite ve revize fizibilite raporlar kontrol edilerek gr bildirilmitir. EE Genel Mdrl, rzgr enerjisine dayal yatrm yapmak isteyen kamu tzel kiilerine talebe bal olarak rzgr lm, zemin etd ve fizibilite destei salamaktadr. Bu amala ncelikle, EE Genel Mdrl tarafndan gelitirilen iletmedeki barajl santrallar ve iletmedeki reglatr tipi santralar dahil HES'lerin detayl karakteristik bilgileri proje seviyesi, ili, ilesi, nehir, kurulu gc vb.

HEPA kapsamnda bundan sonraki aamada, EE Genel Mdrl tarafndan gelitirilen yeni projelere ilave olarak zel sektr tarafndan gelitirilen projeler ve DS enerji projeleri ile bu projelerin genel yerleim planlarnn da izilerek sisteme dahil edilmesi planlanmaktadr.

Gnmze kadar ilk ett seviyesinde 18 adet Pompaj Depolamal HES projesi tamamlanm olup, bu projelerin toplam kurulu gc Bu proje kapsamnda; Trkiyenin pik talep ihtiyacnn nasl geliebilecei ngrlm, pompajl HES uygulanabilecek proje sahalar belirlenmi, Gkekaya ve Altnkaya Barajlar iin n fizibiliteler hazrlanmtr.

Merkezde yl sonu itibariyle 10 adet rzgr santralinin g retimleri ezamanl olarak 3 snlik ortalamalar halinde izlenebilmekte, 48 saat iin g tahminleri yaplmaktadr. G tahminleri zerindeki yazlm almalar devam etmektedir. Proje kapsamnda gelitirilecek izleme ve tahmin sisteminin iletmeye alnacak btn rzgr santrallarn kapsayacak ekilde lke geneline yaylmas planlanmaktadr.

Proje kapsamnda, Yalova li dahilinde ilk ett almalar tamamlanm ve raporu Kasm de baslmtr. Projeye ynelik almalar devam edilecektir. ENERJ GWh 99 ,6 65 Silindir Sktrmal Beton Baraj K. Nehir Tipi Hidroelektrik Santral B. ENERJ GWh 72,06 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 43,46 40,40 ,00 ,00 38,61 41,57 ,00 ,00 28,53 43,80 ,00 ,70 46,23 56,55 48,67 89,00 ,00 ,00 ,00 41,17 ,03 ,00 ,00 40,78 ,86 ,00 ,00 ,00 81,00 42,30 ,10 41,79 7 ,61ANAMUR.

Hidrometrik ve Hidrolojik almalar Hidrometrik ett almalar kapsamnda gzlem istasyonlarnn tesisi ve iletilmesi, istasyonlardan toplanan verilerin deerlendirilmesi, baraj ve HES projelerinin mhendislik hidrolojisi ile hidrolojik model almalar yrtlmektedir. Elde edilen hidrometrik veriler Genel Mdrlkte deerlendirilip, analizleri yaplarak yayn haline getirilmekte; kamu kurum ve kurulular, yksek retim kurumlar ile zel firmalardan gelen talepler dorultusunda kullanclarn hizmetine sunulmaktadr.

Ayrca zel firmalara istekleri dorultusunda akm ls yaplmakta ve akarsu gzlem istasyonu tesisi kurarak istasyonun iletilmesi salanmaktadr. EE Gzlem stasyonlar ve lm Bilgileri Adet Gzlem stasyonu Akarsu Gzlem stasyonu Akarsu Gzlem stasyonu lm Aylk Akarsu Gzlem stasyonu Aylk Akarsu Gzlem stasyonu lm Yllk Akarsu Gzlem stasyonu Yllk Akarsu Gzlem stasyonu lm Kar Gzlem stasyonu Kar Gzlem stasyonu ls Gl Gzlem stasyonu Gl Gzlem stasyonu ls Aylk Gl Gzlem stasyonu Kuyu Seviye Gzlem stasyonu Kuyu Seviye Gzlem stasyonu lm Sediment Gzlem stasyonu Su Kalitesi Gzlem stasyonu Meteoroloji Gzlem stasyonu Meteoroloji Gzlem stasyonu lm 54 13 37 14 7 74 57 12 38 10 7 72 68 12 37 14 7 73 90 71 12 36 14 7 65 85 73 12 36 14 7 Jeolojik-Jeoteknik ve Jeotermal Aratrma almalar lkemizin hidrolik, rzgr, jeotermal, nkleer, kmr, gne vb.

Proje kapsamnda; Yataan-Turgut ve Yataan-Takesik linyit sahalarnda ylnda 22 adet sondaj kuyusu alarak 7.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar almalar lkenin hidrolik, rzgr, jeotermal, gne, bioktle ve dier yenilenebilir enerji kaynaklarnn evre etkileri de dikkate alnarak deerlendirilmesi iin kullanlabilir enerji potansiyellerini belirlemek ve bu potansiyellerden yararlanma yntemlerini ortaya koymak, kullanmlarnn yaygnlatrlmasn ve dolaysyla bu kaynaklarn getirecei avantajlardan yararlanmak amacyla strateji gelitirme, potansiyel belirleme, ett, lm, fizibilite, aratrma ve gelitirme, test ve demonstrasyon projeleri yrtlmektedir.

Mevcut REPA rn grntleme yazlm gelitirilerek ilave zellikler kazandrlmtr. REPA rn grntleme yazlm albm hazrlanarak kullanclarn hizmetine sunulmutur. Lisansl, uygun bulma karar alnm ve uygun balant gr olumu bavurulara ait santral sahalar incelenmi ve EPDKya gr bildirilmitir.

Ayrca, lisansndaki trbin koordinatlarnda deiiklik isteyenler ile geici kabul yaplm lisansl projelerinde kapasite art talep edenlerin uygunluk yazlar da EPDKya bildirilmitir.

RES Ynetmelii kapsamnda, RES yatrm yapmak isteyen kamu tzel kiilerine sunulacak destek hizmetlerinin kapsam ve ylna ait creti belirlenmitir. Genel Mdrlkte kurulu bulunan gne kolektrleri sl performans test platformu aracl ile firmalarn Ar-Ge almalarna destek verilmekte ve TSE belgesi isteyen firmalara ait kolektrlerin sl performans testleri yaplmaktadr. Bu potansiyel daha ok scak su retiminde kullanlmaktadr. Bu potansiyelin elektrik retiminde de kullanlabilmesi amacyla GEPA hazrlanarak Genel Mdrlk internet sayfas zerinden kullanclarn hizmetine sunulmutur.

Kullanclar internet sayfas zerinden il ve ile bazl aylk gne enerjisi potansiyellerini ve gnelenme srelerini rahatlkla renebilmektedirler. Bununla birlikte yl sonuna kadar iletim sistemine toplam kurulu gc MW olan YEK Belgeli gne enerjisine dayal retim tesisi balanabilecektir.

Biyoktle ve Kmr Karmlarndan Sv Yakt retimi Projede, lkenin srdrlebilir kalknmas ve enerji gvenlii asndan yaygn ve ulusal kayna olan kmr ve biyoktle karmlarnn daha ekonomik, daha verimli, daha temiz ve evre dostu sv yakt retimi; yksek verimlilikte ayrklatrlm ve merkezi santraller iin uygulanabilir teknolojilerin gelitirilmesi, sonularn pilot lekte demostrasyonu amalanmtr. Proje kapsamnda kmr ve biyoktle karmlarndan sentez gaz elde ederek sv yakt retimi, sentez gaznn gaz motorunda kullanlmasyla63elektrik retimi, s gerekletirilecektir.

Enerji Verimlilii almalar Doal enerji kaynaklarn ktl, enerjiye olan talebin art ve hammadde fiyatlarndaki ykselmeler sonucunda btn dnya lkelerinde olduu gibi lkemizde de enerjinin daha verimli kullanlmasna ynelik nlemler alnmasn gndeme getirmektedir.

Bu balamda enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanlmas ve israfnn nlenmesi amacyla, kamu, zel sektr ve sivil toplum kurulularnn katlmyla almalar yrtlmektedir.

Trkiye, OECD lkeleri arasnda kii bana en dk enerji tketimine sahip olmasna karn, gelime hzna bal enerji tketimindeki art nedeniyle nemli bir tasarruf potansiyeline sahiptir. Gerekli nlemler alnmaz ise Trkiyenin nihai enerji tketimindeki art, kresel enerji tketimine ve sera gaz emisyonlarna nemli etkide bulunacaktr. Bu durum karsnda Trkiye, enerji temin gvenliinin salanmas, evre sorunlarnn azaltlmas ve ekonomi zerinde enerji maliyetlerinin yknn azaltlmas amacyla enerji verimliliine daha fazla nem vermeye balamtr.

Bu erevede, ylnda yasalaan Enerji Verimlilii Kanunu lkemiz genelinde uygulanabilir tedbirleri, uygulamalar, destekleme mekanizmalarn ve yaptrmlar kapsamaktadr. Son on yl itibaryla gda, seramik, tekstil, demir-elik, beyaz eya, kat ve kimya sektrlerinde olmak zere 51 n grme, 51 n inceleme, 2 n ett ve 8 ett olmak zere toplam alma yaplmtr.

Ayrca yllar arasnda 7 kamu kurumuna ait toplam 14 binada enerji verimlilii ettleri ve Antalyada otelde enerji tasarruf potansiyelini belirlemeye ynelik alma yaplmtr. Enerji Verimlilii Kanunu kapsamnda yllk enerji tketimi 1.

Bugne kadar sanayi sektrnde enerji yneticilerine ynelik , bina sektrnde kii olmak zere toplam kii eitim sonunda sertifikalandrlmtr. Sanayi ve bina sektrlerinde eitim, enerji etd, verimlilik artrc proje hazrlama, uygulama ve danmanlk hizmetlerini yrtmek zere yetki belgesi almak isteyen irketlerin sertifikalandrlm eleman ihtiyacn karlamak zere ylnda dzenlenen Ett-Proje eitimlerinde bina sektrne ynelik almalar yapmak zere 90, sanayi sektrne ynelik almalar yapmak zere de 89 kii eitilmitir.

Ayrca, blgesel ibirliklerinin gelitirilmesi amacyla bata Trk Cumhuriyetleri olmak zere, Asya, Orta Dou ve Balkan lkelerine ynelik uluslararas enerji yneticisi eitim programlar dzenlenmektedir. Bu kapsamda tarihleri arasnda 25 lkeden kiinin katld 14 eitim program dzenlenmitir. EVD irketlerine enerji yneticisi eitimi dzenleme, enerji etd ve verimlilik arttrc proje hazrlama, proje uygulama ve danmanlk gibi enerji verimlilii hizmetlerini yrtmek zere yl sreli yetki belgesi verilmektedir.

Bu endstriyel iletmeler ve binalar izlenmektedir. Bu erevede hazrlanan sektrel bazda yakt kullanm istatistikleri, enerji younluklar, karbon emisyonlar, vb. Proje, uzmanlk kapasitesinin gelitirilmesi, pilot proje uygulamalar, izleme ve deerlendirme ile ilgili metodoloji gelitirilmesi gibi faaliyetlerle Genel Mdrln balatm olduu izleme ve deerlendirme almalarna destek salayacaktr.

Proje sonucunda; enerji verimlilii programlarnn izlenmesi ve deerlendirilmesi konularnda bilgi birikimi salama, enerji tasarrufu potansiyellerinin hesaplanma yntemleri, enerji verimlilii politikalarnn etkilerinin deerlendirilmesi yntemleri ve ncelikli sektrlerde pilot uygulamalar gerekletirilmi olacaktr.

Avrupa Enerji ebekesi European Energy Network: EnR yelii ve birlii Enerji verimlilii, yenilenebilir enerji ve iklim deiikliinin etkilerinin azaltlmas alanlarnda, ulusal aratrmalarn planlanmas, ynetimi ve deerlendirilmesi veya yaplan programlarn yaygnlatrlmasn amalayan European Energy Network EnR Avusturya, Bulgaristan, Hrvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, talya, rlanda, Lksemburg, Hollanda, Norve, Romanya, Portekiz, Romanya, Slovakya, spanya, sve, svire, ngiltere gibi lkelerden sonra Trkiye de tam ye oldu.

Avrupa Birlii AB yesi lkelerdeki enerji ajanslarna ulamak iin ilk temas noktas olan EnR, Avrupa ile ibirlii ierisinde olan tm blgelere enerji politikas, strateji, deerlendirme, program tasarm ve teslimat ve pazarlama iletiimi konularnda teknik destek iin bir kanal oluturuyor. Desteklenmesine karar verilen VAPlardan 21 tanesinin uygulama raporu EEye ulam ve 13 adedinin yerinde kontrol ve inceleme almalar tamamlanarak destek demeleri yaplmtr.

Tantm ve Bilinlendirme almalar Her yl Ocak aynda, enerji konusunda almalar yapan niversite, sanayi ve kamu kurumlarndaki uzmanlarn bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylatklar Enerji Verimlilii Haftas etkinlikleri dzenlenmektedir.

Hafta etkinlikleri kapsamnda Ulusal Enerji Verimlilii Forumu dzenlenmektedir. Kamuoyunun enerji verimlilii bilin seviyesinin llmesi amacyla anketler dzenlenmektedir. Bror, kitap, afi vb dokmanlar hazrlanarak datlmaktadr.

Bu Ynetmelik ile elektrik enerjisi retiminde rzgr enerjisinin etkin ve verimli kullanmn salamak amacyla kaynak alanlarnn belirlenmesi, lisans bavurularnn teknik deerlendirilmesi, proje kontrol, inaat dnemi denetimi ve destek hizmetleri ile ilgili olarak uygulama esaslar belirlenmitir.

Maddesinde yer ald zere lkemizde iletmeye elverili maden ve ta oca alanlarnn bulunup bulunmadn aratrmak, iletilen maden ve ta ocaklarnn daha verimli iletilmesi iin gerekli aratrmalar yapmak, bunlarla ilgili jeolojik ve jeofizik ettler, arama almalar, her trl laboratuar tahlil ve tecrbeleri ile fizibilite raporlarn hazrlamak, ayrca madencilik sektr iin uzman teknik personel ve kalifiye ii yetitirmek amacyla kurulmutur.

Sondaj almalar Yllar Trne Gre Yaplan Sondajlar MTA Genel Mdrl son drt yldr yapmakta olduu sondajl aramalarn bir ksmn zel sektre creti karl yaptrmakta olup ylnda zel sektre ihale edilen sondaj metraj Sondajlar Dier almalar TOPLAM SONDAJ Maden, Enerji Hammaddeleri ve Jeotermal Kaynak Aramalarna Ynelik almalar Gnmzde, lkemizde bir ok maden yatann bulunuunda ya da bilinen yataklarn rezervlerinin gelitirilmesinde MTA Genel Mdrlnn nemli katklar bulunmaktadr.

MTA, Maden arama ve aratrma projeleri gerekletirerek lkemizin maden kaynaklarn ortaya koymak, arama ve aratrma projeleri sonucunda bulunan maden yataklarnn kalite ve rezervlerini tespit etmek, envanterini karmak, maden potansiyelinin lke ekonomisine kazandrlmasna ynelik olarak ulusal madencilik78politika ve stratejilerinin oluturulmasna nclk etmek, bir yandan da gerekli bilgi retimi ile madencilik yatrmlarna alt yap hazrlamak amacyla almalarn srdrmektedir.

Maden arama ve aratrma projelerinin lke genelinde uygulanmas ve somut sonulara ulatrlabilmesi, maden yataklarnn kefinden ekonomiye kazandrlmasna kadar geen sre; ortalama yllk uzun vadeli bir dnemi kapsamaktadr.

Metalik Maden Ve Endstriyel Hammadde Aramalarna Ynelik almalar MTA Genel Mdrl lkemizin maden potansiyelinin ortaya konulmasna ynelik almalarn lke genelinde uygulad projeler kapsamnda youn olarak srdrmektedir. Metalik maden aramalarna ynelik olarak; ylnda zellikle sondajl almalarn arlk kazand Dou Anadolu, Dou Karadeniz, Bat Anadolu ile Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden Aramalar projeleri kapsamnda, nemli gelimeler salanm ve lkemiz ekonomisine nemli katklar salayabilecek yeni maden sahalarnn varlna ynelik veriler elde edilmitir.

Bu kapsamda 17 ayr projede, bakrkurun-inko, altn, gm, antimuan, molibden, krom, nikel, PGE platin grubu elementleri , demir, barit, manganez ve NTE aramalarna ynelik almalar yaplmtr. Dou Anadolu Metalik Maden Aramalar Projesi kapsamnda projede genel prospeksiyon, genel ve tahkik jeokimya, jeofizik, detay maden jeolojisi ve sondajl aramalar youn olarak srdrlmtr. AdyamanKoali bakr ruhsat sahasnda detay maden jeolojisi, detay jeokimya ve jeofizik ett almalar yaplmtr.

Kahramanmara ve civarnda ylnda, blgedeki 6 ruhsat sahasnda detay maden jeolojisi, detay jeokimya ve sondajl arama almalar yaplmtr. Yaplan sondaj almalarnda ppm antimuan Sb ieren zonlar kesilmitir. Kkkzlck Au-Sb-F-Ba ruhsatnda, potansiyelin ortaya konulmas amacyla detayl aramalarn yan sra nadir toprak elementleri NTE ve uranyum analizleri de yaplmaktadr.

Esence ruhsat sahasnda, Pb-Zn damarlarnda yarmalardan alnan rneklerden 6 adet rnekte tonda 3, gr arasnda deien deerlerde altn deerleri saptanmtr. Bu zonun derinliini aratrmak iin toplam Yeni ruhsat sahalarnda yaplan detay maden jeolojisi ve detay jeokimya almalar sonucunda alnan rneklerden ise ppb ile ppb arasnda deien Au deerleri elde edilmitir.

Blgedeki ruhsat sahalarnda sondajl arama almalar yaplmtr. Malatya Yeilyurt sahasnda alnan 62 adet jeokimyasal kaya rneinin tamamnda Au deeri elde edilmi olup, bunlarn deer aral 60ppb ile ppb arasnda deien zonlar sunmaktadr. Proje kapsamnda ylnda ruhsat sahalarnda yaplan detay maden jeolojisi ile detay jeokimya almalar sonucunda mostra ve galerilerden alnan numunelerde nemli miktarlarda Ni, Ag, Cu, Zn ve Au deerleri elde edilmitir.

Erzurum, Van, Ar ve Kars illerini kapsayan, Dou Anadolu Ym Karma projesi ylnda balam ve Dou Anadolunun kuzeydousunda farkl metalojenik kuaklarn varl ortaya konmutur. Bu metalojenik kuaklarn ortaya kmas Trkiye madencilik sektr iin nemli anmlar salayacak ve yeni maden yataklarnn ortaya karlmasnda da nemli olacaktr. Erzurum civarndaki ruhsat sahalarnda detay maden jeolojisi ve tahkik jeokimya ettleri ile nceki yllarda maden arama sondajlar yaplmtr. Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden Aramalar Projesi kapsamnda metalik madenlere ynelik 3 ayr projede sondajl arama ve detay maden jeolojisi almalar yaplmtr.

Bu kapsamda; Orta Anadoluda Kayseri-Nevehir-Nide ve Aksarayda, ylnda ruhsat alnan Nide-Kitreli sahasnda yzey rneklerinden Mo deerleri alnm ve bu deerlerin derinlik kontrol iin ylnda 6 lokasyonda toplam m sondaj yaplmtr. Sondajlarda altere zonlar kesilmitir. Blgede alnan 2 yeni ruhsat sahasnda detay maden jeolojisi ve detay jeokimya almalar tamamlanm olup elde edilen veriler nda sondaj yaplmas planlanmtr.

Proje kapsamnda ylnda detay maden jeolojisi, jeokimya, yarma ve sondajl arama almalar yaplmtr. Yaplan yarma almalarnda 50 ppb ile ppb arasnda deien Au deerleri alnmtr. Elde edilen yzey verilerinin derinlik devamlln aratrmak amacyla ylnda toplam 24 lokasyonda m sondajl arama almas yaplm olup ylnda sondajl arama yaplmas planlanmtr.

Orta Karadeniz - Orta Anadolu Ofiyolitleri Krom-Nikel ve PGE n Aramalar projesi kapsamnda, blgedeki krom potansiyel alanlar belirlenmi, 40 adet krom yatak ve zuhuru incelenerek, krokileri izilmi ve envanter kaytlarna geirilmitir. Belirlenen yatak ve zuhurlarn PGE platin grubu elementleri ierikleri de aratrlmtr.

Proje kapsamnda yaplan prospeksiyon almalar sonucunda blgeden 6 adet metalik80madenler Cu, Pb, Zn, Au ruhsat alnm olup; ylnda ruhsat sahalarnda detay maden jeolojisi almalar yaplmtr. Yurt geneline yaylan aratrma projelerinin Bat Anadolu blmnde 4 ayr projede almalar yrtmtr. Bat Anadoluda ylnda belirlenen en nemli cevherleme alanlarndan birisi anakkale-Gkeadadr. Yaplan sondajlarda mye varan kalnlklarda bakr ve altn ierikli zonlar kesilmitir. Tepeky-Derekyporfiri bakr-altn yata kefedilmitir.

Gkeada-Yldz Tepe ve Dibek tepe ruhsat sahalarnda ylnda yaplan m sondajl arama almasnda bakrl zonlar kesilmitir. Kaynak belirlemeye ynelik almalara devam edilmektedir. Yalova-Armutluda bakr, kurun, inko, molibden ve altn aramalarna ynelik sondajl arama almalar tamamlanm olup saha ile ilgili deerlendirme almalar devam etmektedir.

Manisa-Demirci civarndaki ruhsat sahalarnda Ag-Au ve Sb anamolilerine ynelik detay maden jeolojisi almas gerekletirilmitir. Sahada toplam m sondaj yaplm olup, ekonomik bir cevherleme tespit edilememitir. Orta-Dou Karadeniz blgesi lkemizin en nemli metalojenik maden provenslerinden biridir. Bu maden provensi ierisinde VMS Volkanojenik Masif Slfit , hidrotermal damar, porfiri, skarn ve epitermal tip yatak ve zuhurlar mevcuttur.

Dou Karadeniz Blgesinde ylnda 4 alt projede almalar srdrlmtr. Dou Karadeniz Blgesinde mevcut rezervler gittike azalmaktadr.

Gnmzde kullanlan arama teknikleri ile rezervleri arttrma abalar, artan ihtiyac karlayamamaktadr. Volkanojenik masif slfid VMS tip yataklar; bakr, inko, kurun, gm ve altn iin en nemli kaynak tiplerinden biri olmasna karn ylnda balayan VMS Yataklarnn Karlatrlmas ve Yeni Arama Kriterlerinin Gelitirilmesi projesi ylnda tamamlanmtr.

Proje kapsamnda Dou Karadeniz Blgesi masif slfid yataklarnn oluum ortam ve srelerinin yan sra jeolojik zelliklerinin analizleri yaplm ve sahip olduklar ortak zellikler tespit edilerek sz konusu yataklarn aranmasnda yeni kriterler belirlenerek, arama nerileri yaplmtr.

Dou Karadeniz Blgesi Porfiri Maden Potansiyel Alanlarnn Belirlenmesi projesi kapsamnda ise alnan 6 adet maden ruhsatnda maden jeolojisi ve tahkik jeokimya ettleri ile Giresun-Tirebolu-Gdl sahasnda jeofizik IP almas yaplmtr. Endstriyel hammadde aramalar kapsamnda; MTA tarafndan, endstriyel mineral ve hammadde kaynaklarnn aratrlmasna ynelik olarak Orta Anadolu, Trakya ile Dou Anadolu blgelerinde youn arama projeleri yrtlmtr. Maden ihracatmzda en byk paya sahip olan mermer ve seramik hammaddeleri konusunda lke genelinde potansiyel belirleme ve alternatif sahalar aratrmaya ynelik almalar ylnda da srdrlmtr.

Ekonomik deeri olmayan slestin ierikli kiretalar dzeyleri kesilmi olmasna ramen, ekonomik olabilecek potas tuzu ve dier kimyasal tuz oluumlar gzlenmemitir. Grn Miyosen Havzasnda yaplan maden jeolojisi ettlerinde ise yzeyden alnan rneklerde Na-Mg Slfat tuzlarna rastlanlmtr.

Gml tip endstriyel tuz yataklarna ynelik olarak Tuz Gl gneyindeki evaporitik havzalarda yrtlen arama ve aratrma almalaryla; havzada lkemizin uzun yllar ihtiyacna cevap verebilecek yeni tuz oluumlar belirlenmitir. Rezerv belirlemeye ve ekonomik deerlendirmeye ynelik almalar devam etmektedir. Binlerce metre kalnla sahip olan bu tuz oluumlar; Tuz Glnn gnmzde urad evre kirlilii de dikkate alndnda; ayr bir neme sahip olmakla birlikte, doal gaz depolamas iin de stratejik nem tamaktadrlar.

Bu balamda ylnda Tuz Glnn gney ve gney-batsnda prospeksiyon almalar yrtlmtr. KonyaEreli civarnda bulunan 7 adet ruhsat sahasnda evaporitik cevherlemeler, lityum ve bitml eylere ynelik maden jeolojisi ettlerine devam edilmitir. Yaplan almalarda Konya baseninde magnezyum slfat varl belirlenmitir. Sanayinin younlat Marmara Blgesi, zellikle Trakya ve Biga yarmadasnda seramik ve cam hammaddeleri, bentonitik kil gibi endstriyel hammaddeler asndan nemli potansiyel oluturmaktadr. Analiz sonularna gre, bu sahalardaki killer orijinal ve aktifletirildiinde aartma topra olarak kullanlabilir zelliktedir.

Ayrca Saroz kylarndaki kumlarda titan varl belirlenmitir. Hzl bir gelime potansiyeline sahip olan Dou ve Gneydou Anadolu Blgesinde endstriyel hammadde kaynaklarnn aratrlmasna ynelik almalara hz verilmitir. Bitlis-Ptrge Masifi ve Malatya Metamorfitlerinin endstriyel hammaddeler asndan potansiyel oluturduu bilinmektedir.

Gelecekte gml maden yataklar aramalarna ynelik jeokimya almalarnda; ok sayda elementin, dk deteksiyon limitinde olmas ve kaliteli analizi gerekli olacaktr.

Eti Maden letmeleri Genel Mdrl uhdesinde bulunan ve Bat Anadolu'da younlaan bor yataklarnn gelitirilmesi yeni yataklarn bulunmasna ynelik olarak yllar arasndaki srete cretli arama projeleri yaplmtr. Bu proje yllar arasnda gerekletirilmek zere 5 yl sreyle yeniden uzatlmtr. Bu sre iinde bor havzalar ve mnferit sahalarda eitli leklerde maden jeolojisi ettleri, eitli laboratuvar almalar ile Ktahya-Gediz-Pnarbanda ise polimetal amal eitli leklerde maden jeolojisi etd, topografik harita alm ve laboratuar almalar yaplmtr.

Ktahya-Emette 17 lokasyonda ,25 m bor amal sondaj almasnda 14 kuyuda toplam ,15 m bor cevheri kesilmitir. Ktahya-Gediz-Pnarba sahasnda ylnda yaplan detay maden jeolojisi almalarnda alnan yzey rneklerinde maksimum ppm Mo, ppm Cu, ppm Zn, ppm Pb deerleri elde edilmitir. Eskiehir-nnde 3 lokasyonda ,60 m kmr amal sondaj yaplmtr. Eskiehir-Sivrihisarda nadir toprak fabrika tesis alannda 5 lokasyonda cevherli alanda 2 lokasyonda toplam ,05 m NTE amal sondaj yaplmtr.

Cevherli alandaki 2 kuyuda toplam ,70 m NTE beklentili cevherli dzey kesilmitir. Eskiehir-Mihallckta 4 lokasyonda ,50 m trona ve sodyum slfat amal sondaj yaplmtr. Balkesir-Sndrgda 11 lokasyonda ,40 m altn amal sondaj yaplmtr.

Altn asndan umutlu seviyeler kesilmi olup, ilk verilere gre ppb e ulaan deerler elde edilmitir. Kmr rezervlerinin bugnk tketim koullarnda yl kullanlabilecek bir potansiyel sunmas, srdrlebilir bir kalknma ve enerji gvenlii salanmas asndan olduka nemlidir.

Yllara gore sondajl aramalar arttka buna parallel olarak bulunan rezervlerinde birlikte artt grlmektedir. MTA tarafndan gemi yllarda yaplan aramalar sonucunda Eskiehir, Sivrihisar-Kzlcaren yresinde ortaya kartlan toryum rezervinin yaplacak sondajl almalarla arttrlmas mmkndr.

Ancak, cevherin zenginletirilmesiyle ilgili teknolojik sorunlar bulunmaktadr.